Daňové a účetní služby:

  • vedení účetnictví a daňové evidence
  • zpracování daňových přiznání k DPH, a Kontrolních hlášení, souhrnných hlášení, evidence dle §91 ZDPH, záznamní povinnosti
  • vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • vyúčtování daně vybírané srážkou
  • vedení a zpracování mzdové agendy
  • zpracování daňového přiznání k dani silniční
  • zpracování přehledů pro OSSZ a ZP
  • zpracování statistických dat, údajů a tabulek pro Český statistický úřad 
  • v případě potřeby zastupování při jednáních (kontrolách) u FÚ, OSSZ, ZP, atd.