Daňové a účetní služby:

  • vedení účetnictví a daňové evidence
  • zpracování Daňových přiznání k DPH, a Kontrolních hlášení, Souhrnných hlášení, Evidence dle §91 ZDPH, Záznamní povinnosti
  • Vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • Vyúčtování daně vybírané srážkou
  • Vedení a zpracování mzdové agendy
  • Zpracování daňového přiznání k dani silniční
  • Zpracování přehledů pro OSSZ a ZP
  • Zpracování statistických dat, údajů a tabulek pro Český statistický úřad 
  • v případě potřeby Zastupování při jednáních (kontrolách) u FÚ, OSSZ, ZP, atd.